Asgari geçim indirimi

Bugün 27 Mart 2015 | foul Tarafından eklendi. | Yorum Yok

Asgari geçim indirimi nedir

Almanca: Steuerfreiheit des Existenzminimums, Fransızca: d’existence minimum, İngilizce: Minimum living allowance, Exemptions for dependents.
Bir kişinin geçinebilmesi için gerekli olan ve vergiye tabi tutulmayan en az gelir miktarına Asgari Geçim indirimi denir.

Asgari geçim indirimi, Bütün vergi sistemlerinde, verginin ödeme gücüne ( iktidara ) göre alınmasının bir sonucu olarak yapılan bu indirimin seviyesidir. ülkenin ekonomik durumuna, ihtiyaçların zaman içindeki gelişimine, kamu gelirlerinin yeterli olup olmamasına bağlı olarak değişir. Asgari geçim indirimi, esas itibariyle bir kişinin fizyolojik varlığını idame ettirmesi için gerekli gelir miktarı ise de, gelişmiş ülkelerde bu indirim tutarının ferdin bütün ihtiyaçlarını karşılaması için, medeni asgari, hatta daha da ileri gidilerek kültürel asgari olması gerektiği ileri sürülmüştür.

Az gelişmiş ülkelerde, asgari geçim indirimi tesbit edilirken, meseleye vergi idaresi yönünden bakılmakta ve ancak vergiyi toplama maliyetine değmeyecek gelirlerin vergi dışı bırakılmasına imkan veren bir indirim haddi belirlenmesi yoluna gidilmektedir.
Asgari geçim indirimi, genellikle bütün gelir vergisi mükelleflerine götürü bir miktar olarak uygulanır. Uygulamada, Aile durumu gözönüne alınır; eş ve çocuklar için tedricen azalan tutarlar tesbit edilir. Türkiye’de asgari geçim indirimi, 1980 sonrası vergi reformu ile kanundan kaldırılmış ve yerini, özel indirim ve sakatlık indirimi olmak üzere iki tür indirim almıştır.

Özel indirim, sadece ücret gelirleri elde eden mükelleflere tatbik edilmekte ve tutarı her yıl değişmektedir. Böylece asgari geçim haddinin tatbikinden ziyade emek ve sermaye gelirleri arasında ayırım prensibi uygulanmak istenmektedir.

Benzer Konular:

Deniz Seki - İyisin Tabi
Atatürkün Spor ve Sporcuya verdiği önem
Orman yangınları
Neil Armstorng kimdir


Etiketler:
  • twitter
  • facebook


sohbet cinsel sohbet